• Winter Huis Dever
  • Lisse winter
  • Lisse winter
  • Lisse winter

Laatste nieuws

Welkom

Welkom

In onze kerk zijn LHTB ers van harte welkom.
Zie voor informatie
http://www.wijdekerk.nl
 

Lees verder


Week van Gebed

Week van Gebed

Zondagavond 20 januari start de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen om 19.00 uur in De Poort. In die week wordt er elke dag een avondgebed gebeden, elke avond in een andere kerk.

Lees verder


Werkvakantie jongeren naar Oeganda

Werkvakantie jongeren naar Oeganda

Missie en doelstellingen

In de maand juli zullen 15 jongeren uit de PK Lisse naar Oeganda vertrekken om mee te gaan werken aan de bouw van een school in Bukulula. Voor de organisatie van de reis is aansluiting gezocht bij de Stichting Livingstone die actief is in het organiseren van werkvakanties in diverse delen van de wereld.  

Lees verder


Bij de diensten in de Pauluskerk

Bij de diensten in de Pauluskerk

Op zondag 13 januari hoopt proponent dhr. W. Nijsse uit Amsterdam voor te gaan.

Op zondag 20 januari hoopt ds. E.R.V. Schuddebeurs uit Houten voor te gaan.

Lees verder


Kerkelijke Agenda Pauluskerk

Kerkelijke Agenda Pauluskerk

Ma 14 januari  15.30-16.15 uur Basiscatechese
   19.30-20.30 Rock Steady
   20.00 uur Vergadering wijkkerkenraad Pauluskerk

Lees verder


Van de kerkenraadstafel

Van de kerkenraadstafel

Als u dit leest is het alweer enige tijd geleden, maar de kerkenraad van de Pauluskerk heeft 6 november vergaderd. Ds. Erik Schuddebeurs was hierbij ook aanwezig.

Lees verder


Gemeenteberaad Conceptbeleidsplan

Gemeenteberaad Conceptbeleidsplan

Op dinsdag 9 oktober jl. zijn we in een gemeenteberaad bij elkaar gekomen rondom het conceptbeleidsplan. U heeft een schets gekregen van de toekomstige gemeente, waarin wij bijvoorbeeld aangaven hoe wij diversiteit in de gemeente ruimte willen geven:

Lees verder


Van de Kerkenraad

Van de Kerkenraad

Omdat ds. Mark van Pelt aan de Hervormde wijkgemeente Grote kerk voor 60% van zijn werktijd verbonden is, zijn er bij zijn aanstelling afspraken gemaakt wat tot zijn takenpakket behoort. Tevens is ook ds. Annelies Moolenaar voor 20% aan de wijkgemeente Grote Kerk verbonden. Ook met haar zijn afspraken gemaakt omtrent haar takenpakket. Om u als gemeente duidelijkheid te schenken wat u van beide predikanten kan verwachten geven we hierbij het overzicht:

Lees verder