• Grote Kerk
  • Lisse
  • Pauluskerk
  • Gereformeerde Kerk
  • Keukenhof

Laatste nieuws

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

De Raad van Kerken Lisse organiseert gewoontegetrouw een gebedsweek voor de eenheid van de christenen, vanaf zondag 21 januari.

Lees verder


Bij de diensten in de Pauluskerk

Bij de diensten in de Pauluskerk

Op zondag 21 januari is er een feestelijke doopdienst.

Lees verder


Kerkelijke Agenda Pauluskerk t/m 16 februari

Kerkelijke Agenda Pauluskerk t/m 16 februari

Di. 16 januari: 20.00 uur Vergadering Grote Kerkenraad Pauluskerk

Lees verder


PKN-Lisse

PKN-Lisse

Protestantse Gemeente Lisse

Voortgang in het proces naar een

Namens de Hervormde (wijk)kerkenraden en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Lisse coördineert de stuurgroep het proces om tot die ene Protestantse Gemeente Lisse (PGL) te komen. We worden hierin vakkundig begeleid en ondersteund door Hildegard Faber, adviseur namens de landelijke PKN. De stuurgroep komt frequent bij elkaar (veelal twee keer per maand), de kerkenraden van Hervormd en Gereformeerd hebben al enkele keren gezamenlijk vergaderd over dit 'verenigingsproces', er zijn twee bijeenkomsten (gemeenteberaden) georganiseerd voor de leden van de drie wijken samen*) en ook zijn er inmiddels zeven werkgroepen aan het werk die elk een specifiek onderdeel van het toekomstige beleidsplan in concept schrijven. Deze werkgroepen worden gevormd door leden van de drie wijken (Hervormd West, Hervormd Oost, Gereformeerd) en zij hebben al enkele malen intern hierover vergaderd.

Lees verder


Man, man, man...

Man, man, man...

Natuurlijk, u kent mij ongetwijfeld als de meest open-minded, de meest progressieve, de meest kerkmurenslopende, de meest vredelievendste kerkcolumnist die hier rondloopt. Geen gedachte zo raar of ik juich het toe. Wees creatief in het geloof en verheugt u! Totdat, totdat ik het bericht las waarvan bij mij, ja zelfs bij mij even de sokken afzakten: Mijn Jezus, Onze geliefde Jezus is geen Hij, nee Hij is een Het. Althans, volgens progressieve Zweedse dominees. Althans, zo zeggen de kranten.

Lees verder


Vanuit de stuurgroep Protestantse Gemeente Lisse i.w.

Vanuit de stuurgroep Protestantse Gemeente Lisse i.w.

Op 12 november jl. werd door de twee Hervormde wijkgemeenten en de Gereformeerde kerk een gezamenlijke kerkdienst in de Grote Kerk georganiseerd. Aansluitend werd in De Proeverij een gemeenteberaad gehouden, waar u geïnformeerd werd over het tot nu toe verlopen proces. Ook heeft u gehoord over de nog te nemen vervolgstappen, waarbij genoemd werd dat er naast een kerkordelijk proces ook een civielrechtelijk proces nodig is.

Lees verder


Mislukt

Mislukt

Da's nog eens leuk nieuws: er is een prijs uitgeloofd voor briljante mislukkingen. Een volautomatische douche waarin mensen met een verstandelijke beperking zichzelf kunnen wassen. Oeps, vergeten dat ze zich ook nog moeten afdrogen... En ja, de doelgroep is toch wat divers vanwege alle aandoeningen. De prijs ging naar een andere zorguitvinding: zelf kiezen wie je behandelaar wordt, van ervaringsdeskundige tot een psycholoog, zeg het maar. Maar ja, toen moest het nog geadministreerd worden en uitgevoerd. Dan blijkt dat er liever óver de patiënt wordt gesproken dan mét de patiënt. Afijn, jammer maar helaas, weg idee.

Lees verder


Foto's van de Herdertjestocht 2017

Foto's van de Herdertjestocht 2017

De foto's van de Herdertjestocht 2017 staan nu op de website.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan.

Lees verder