• Grote Kerk
  • Lisse
  • Pauluskerk
  • Gereformeerde Kerk
  • Keukenhof

Laatste nieuws

Bij de diensten in de Pauluskerk

Bij de diensten in de Pauluskerk

Op Palmzondag 25 maart gedenken we de intocht van Jezus te Jeruzalem. Ook dit jaar gaan de kinderen en leiding weer aan de slag met Palmpasenstokken en zullen ze ook feestelijk de kerk binnenkomen. De kinderen gaan daarom gelijk naar de kindernevendienst – we begroeten ze dan later in de kerkzaal. Palmzondag is tegelijk de opmaat voor de Stille Week.

Lees verder


Pastoraat in vacaturetijd

Pastoraat in vacaturetijd

Bij het schrijven van een stukje over pastoraat in vacaturetijd, willen we graag met u, jou iets delen over de inhoud en betekenis van het pastoraat:

1. Omzien naar elkaar als opdracht
Pastoraat betekent zorg voor de ander; omzien naar elkaar. Dat omzien naar elkaar gebeurt vanuit de opdracht die Christus ons gegeven heeft.

Lees verder


Kerkelijke Agenda Pauluskerk t/m 27 april

Kerkelijke Agenda Pauluskerk t/m 27 april

Di. 3 april: 20.00 Gemeenteberaad PKN m.b.t. Heilig Avondmaal – Pauluskerk

Lees verder


Even voorstellen: Ds. Mark van Pelt

Even voorstellen: Ds. Mark van Pelt

Graag wil ik mij door middel van dit artikel aan u voorstellen. Komende periode hoop ik voor u als Hervormde Gemeente Lisse, wijk Grote Kerk, uw predikant te zijn. Dat is een aanstelling als interimpredikant. Dat betekent dat ik beroepen ben met een einddatum, te weten tot 31 dec 2020. Tevens vervul ik mijn predikantschap onder u voor 60% van een weektaak.

Ik ben 53 jaar, getrouwd met Karin en samen hebben we vier zonen tussen de 14 en 24 jaar. Karin is docente Spaans op een middelbare school en onze zonen studeren en werken in verschillende sectoren: universiteit, kippenspecialist, opleiding politie en middelbare school. Er is dus gespreksstof genoeg in huis.

Lees verder


Invulling vacature Grote Kerk – voorstellen ds. Mark van Pelt

Invulling vacature Grote Kerk – voorstellen ds. Mark van Pelt

Op 11 maart jl. is tijdens een gemeentebijeenkomst ds. Mark van Pelt voorgesteld als nieuwe predikant voor Wijkgemeente West van de Hervormde Gemeente. Deze bijeenkomst is terug te luisteren via de Kerkomroep.

21 maart jl. vindt om 20.00 in de Grote Kerk de ontmoetingsavond plaats met ds. Van Pelt. U bent van harte welkom! Hiervan wordt ook verslag gedaan. Het algemene deel van deze avond is ook terug te beluisteren via de Kerkomroep

Lees verder


Vieringen in de Stille Week:

Vieringen in de Stille Week: "Gezichten van Christus"

Na Palmzondag 25 maart, gaan we als gemeente op maandagavond 26 maart de Stille Week in. We kijken in deze week naar gezichten van Christus. Elk van deze gezichten vertelt een eigen verhaal en brengt ons op het spoor van een aspect van wie Hij was en is: Jezus Christus. Kunstenaars van alle tijden hebben de ruimte genomen en gevoeld om met hun verbeelding als instrument Christus dichtbij te brengen.

Elke avond zal er een korte viering zijn in de Pauluskerk die begint om 19.30 uur, behalve zaterdag: dan beginnen we om 20.30 uur. Op dinsdag is er een speciale jongerenviering en op donderdag vieren we het Heilig Avondmaal. Zaterdagavond maken we de overgang naar Pasen, steken de nieuwe Paaskaars aan en is er gelegenheid tot doopgedachtenis.

Lees verder


Crisispastoraat Wijkgemeente West

Crisispastoraat Wijkgemeente West

In dringende pastorale situaties (ernstige ziekte, ziekenhuisopname, overlijden of andere calamiteiten) verzoeken wij u uitsluitend contact op te nemen met de coördinator van het pastoraat:

mevr. Henny van der Beek-de Kooker
Te bereiken via telefoonnummer.: 0252-416566 of 06-23039840

Het gebeurt regelmatig dat via andere lijnen of kanalen pastorale zaken worden doorgegeven, waardoor onnodige vertraging ontstaat in afwikkeling van pastorale hulpverlening en bijstand.

Verzoek tot voorbede in de eredienst en/of vermelding op de Zondagsbrief kunt u ook aan haar doorgeven, of sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zij kan u zo nodig doorverwijzen naar een dienstdoend predikant.

Lees verder


40 dagen zonder...

40 dagen zonder...

We leven nu in de vastentijd. Anderen spreken over de lijdenstijd en om de een of andere reden zijn er theologen die die term niks vinden en dan hebben ze het over de 40-dagentijd. Boeien. Het schijnt de bedoeling te zijn dat je je bezint deze dagen in de aanloop naar Pasen. Schijnt, want een echte traditie van 'afzien van' is er geloof ik niet echt in de PKN. Jazeker, ik heb gehoord van predikanten die hun chocoladekoekje voortaan braaf inruilen voor een mariakaakje bij de thee. Respect!

Lees verder